Realisatie 3e sociale zelfoogsttuin in Fryslân

Gepubliceerd op: 01-03-2024

Een mooie volgende stap in de strijd tegen voedselonzekerheid in Fryslân; de gemeente Smallingerland en Stichting Sociaal en Vitaal kondigen een meerjarige samenwerking aan. Deze samenwerking heeft als doel de oprichting van een sociale zelfoogsttuin in Drachten waar 200-250 gezinnen uit de laagste inkomensgroepen kosteloos gebruik van kunnen maken.

De sociale zelfoogsttuin in de gemeente Smallingerland zal verse groenten, fruit, aardappelen, en kruiden verbouwen. Dit initiatief is een directe reactie op de groeiende behoefte aan toegang tot gezonde, onbespoten en verse voedselproducten voor gezinnen die dat het meest nodig hebben. Vergelijkbaar met de sociale voedseltuinen die in de gemeenten Heerenveen en Ooststellingwerf al meerdere jaren bewezen succesvol zijn.

Samenwerking

De oprichting van de zelfoogsttuin is een bewijs van de kracht van samenwerking tussen gemeenten, hulporganisaties, bedrijven, zorgverzekeraar De Friesland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door samen te werken, streven deze partijen ernaar om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de bestaanszekerheid van kwetsbare groepen in de samenleving.

Sociale voedseltuinen in Friesland

“Het initiatief leidt niet alleen tot een verbetering in de voedselvoorziening voor gezinnen met een smalle beurs, maar draagt ook bij aan het versterken van de sociale cohesie binnen de gemeenschap,” zegt Loraine Westerneng, mede-initiatiefnemer en coördinator van Stichting Sociaal en Vitaal. “De integrale aanpak die we hebben ontwikkeld, draait inmiddels al meerdere jaren succesvol. In Friesland gaan we deze aanpak daarom verder uitrollen met steun van o.a. gemeenten, Stichting De Friesland en de coöperatieve Rabobank.”

Toegang tot gezond voedsel

"De samenwerking tussen Stichting Sociaal en Vitaal en de gemeente Smallingerland is een volgend voorbeeld van onze inzet voor het creëren van een duurzamere, inclusievere samenleving waarin iedereen toegang heeft tot gezond voedsel," aldus wethouder Pieter van der Zwan van de gemeente Smallingerland. "We zijn dan ook trots om deel uit te maken van dit initiatief, dat een directe impact zal hebben op het welzijn van onze inwoners en een voorbeeld is voor andere gemeenten in Nederland."

De zelfoogsttuin staat gepland om vanaf deze zomer operationeel te zijn, met de ambitie om een blijvende bron van verse, gezonde en onbespoten voeding te worden voor de gezinnen met een smalle beurs in Smallingerland. Hiervoor zal samengewerkt worden met lokale hulporganisaties en bedrijven.

Doorontwikkelingen

De eerste sociale voedseltuin van Fryslân in Nieuwehorne gaat dit jaar haar 4e teeltseizoen in en voorziet 300 gezinnen in de laagste inkomensgroepen van onbespoten groente, fruit, aardappelen en kruiden. Vorig jaar startte Stichting De kleine Boerderij, naar het voorbeeld van Stichting Sociaal en Vitaal, ook een sociale voedseltuin in Oosterwolde. Deze tuin voorzag vorig jaar ruim 80 huishoudens van gezond eten. Dit jaar schalen zij de tuin op naar 200 huishoudens. De ambitie is om komende jaren meer sociale voedseltuinen op te richten, zodat gezond eten in Fryslân toegankelijk wordt voor iedereen.