• darkblurbg

Over ons

Gezond eten is belangrijk om je goed te voelen en ziektes te voorkomen. Toch is het voor veel mensen in Nederland niet makkelijk om de gezonde voedingskeuzes te maken. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voor hen is het niet altijd mogelijk om voor gezond, lokaal en vers eten te kiezen. Stichting Sociaal en Vitaal brengt daar verandering in door gezond, lokaal en vers voedsel beschikbaar te stellen aan kwetsbare gezinnen in de provincie Fryslân. De Stichting doet dit in samenwerking met organisaties, overheid en onderwijs. 

Gezond eten duurder

Gezond en vers eten, zoals groente en fruit, is vaak lastig voor mensen die weinig geld hebben. Gezonde voedingskeuzes zijn nog altijd duurder dan ongezond en bewerkt eten. Uit onderzoek van het CBS in samenwerking met het Voedingscentrum blijkt zelfs dat gezondere voedingskeuzes jaarlijks harder in prijs stijgen ten opzichte van de ongezonde keuzes. Door deze ontwikkeling wordt het steeds lastiger voor kwetsbare gezinnen om gezond eten te kopen.

100% duurzaam

Om de landbouw in Nederland duurzaam te maken moet het anders. Daarom produceren wij ons eten volledig duurzaam en natuurinclusief. Dat houdt onder andere in dat we zorg dragen voor meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot, duurzaam beheer van houtwallen, weidevogel bescherming en behoud van landschapselementen.

Alle machines die we gebruiken en reisbewegingen die we maken zijn volledig CO2 neutraal. We maken gebruik van Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Het is een tweede generatie biobrandstof en wordt gemaakt van afval- en reststromen. Wij zijn daardoor in staat om al onze logistieke CO2 uitstoot met nagenoeg 100% te verminderen.

Speerpunten

Met onze zelfoogsttuin dragen we bij aan:

  • Sociale verbindingen
  • Voedseleducatie voor het hele gezin
  • Duurzaam en sociaal voedselsysteem
  • Vitaliteit en gezondheid
  • Biodiversiteit en natuur

Samen kunnen we het verschil maken voor de meest kwetsbare groep binnen de provincie Fryslân.